Професия - 346020 - Офис-секретар

Специалност - 3460201 - Административно обслужване

II степен на Професионална Клалификация