Професия - 345050 - Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалност - 3450501 - Малък и среден бизнес

II степен на Професионална Клалификация