Професия - 621060 - Фермер 

Специалност - 6210601 - Земеделец

курс 30 часа - "Проф.потребители на продукти за РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"