Професия - 345120 - Икономист 

Специалност - 3451203 - Земеделско стопанство

Дългосрочен курс 150 часа - "Икономика на Земеделското Стопанство"