Професия - 482030 - Оператор на компютър

Специалност - 4820301 - Текстообработване

Курс - Презентации с PowerPoint