Професия - 344030 - Оперативен счетоводител

Специалност - 3440301 - Оперативен счетоводител

III Степен на професионална клалификация