Професия - 621060 - Фермер

Специалност - 6210601 - Земеделец

Дългосрочен курс 150 часа - "Внедряване на ДЗП в Земеделско Стопанство"