Професия - 482030 - Оператор на компютър

Специалност - 4820301 - Текстообработване

I степен на Професионална Клалификация

Професия - 345050 - Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалност - 3450501 - Малък и среден бизнес

II степен на Професионална Клалификация

Професия - 346020 - Офис-секретар

Специалност - 3460201 - Административно обслужване

II степен на Професионална Клалификация

Професия - 344030 - Оперативен счетоводител

Специалност - 3440301 - Оперативен счетоводител

III Степен на професионална клалификация

Професия - 621060 - Фермер

Специалност - 6210601 - Земеделец

II степен на Професионална Клалификация